Pilates Bratislava

Pilates Bratislava

Adresa

Špitálska
10, 5. posch.
,
Bratislava
- Vchod do budovy je z ulice/zvonček sa nachádza pri vchodových dverách
- Cvičenie sa nachádza na 5. poschodí
- Štúdio je určené len pre ženy
- Hodiny sú rozdelené podľa úrovní
Pilates

Aktuálne cvičenia

Nie sú žiadne nadchádzajúce cvičenia