pro.fit štúdio

pro.fit štúdio

Adresa

29. augusta
36A
,
Bratislava

Webová stránka

Naše štúdio sa zameriava na skupinové cvičenia, pričom hlavný dôraz je kladený na zdravotné aspekty a osvojenie si správnych pohybových návykov. Tréningy sú pritom zamerané predovšetkým na spaľovanie tukov, vyformovanie svalstva ako aj budovanie kondície. Všetky cvičenia sú vedené skúsenými certifikovanými inštruktormi, ktorí dohliadajú na správne prevedenie cvikov a vedia prispôsobiť cvičenie podľa požiadaviek resp. možností klientov.

S Unlimited balíkom môžete 5x v mesačnom cykle navštíviť toto centrum.
Joga Pilates Kardio

Aktuálne cvičenia

Nie sú žiadne nadchádzajúce cvičenia