Space Yoga

Space Yoga

Adresa

CUBICON 1. poschodie Staré grunty
24
,
Bratislava

Webová stránka

SPACE je do konca septembra uzavretý.
Sme miestom, kde nikomu nebudeme nútiť žiadne postoje, názory, kultúrne, či náboženské presvedčenia. Sme miestom, kde každý má svoj vlastný SPACE, kde sa rešpektujeme navzájom a tvoríme CELOK zo všetkým našich jedinečných odlišností. Zároveň sme miesto, kde veríme, že celým našim životom ideme s postupným viac, či menej vedomým cieľom, nájsť opäť ten SPACE v sebe, kde sme tým jednotným, čistým, svetelným Ja. Preto v SPACE spolu trochu stíšime „vonkajší“‘svet a obrátime pozornosť smerom dovnútra. K sebe. Domov.
Joga

Aktuálne cvičenia

Nie sú žiadne nadchádzajúce cvičenia