GYM 12:00-15:00

GYM 12:00-15:00

Ukončené cvičenia

12:00 - 15:00

16.07.2019

Vlčie hrdlo 5867, 82412 Bratislava
Moderné, nové fitness centrum so strojmi, činkami a spartans zónou.

Viac informácií

  • na mieste sa preukážte rezerváciou v appke a dokladom totožnosti
  • prísť sa dá kedykoľvek počas daných hodín. Cvičenie môže presahovať do ďalšieho času
  • Zrušenie rezervácie je možné do 2 hodín pred začiatkom cvičenia