GYM 15:00-17:30

GYM 15:00-17:30

Ukončené cvičenia

15:00 - 17:30

18.07.2019

Vlčie hrdlo 5867, 82412 Bratislava
Moderné, nové fitness centrum so strojmi, činkami a spartans zónou.

Viac informácií

  • na mieste sa preukážte rezerváciou v appke a dokladom totožnosti
  • prísť sa dá kedykoľvek počas daných hodín. Cvičenie môže presahovať do ďalšieho času
  • Zrušenie rezervácie je možné do 2 hodín pred začiatkom cvičenia